Vaktmästarna

Styrelsen i Brf Malmöhus nr 11, tog beslutet den 5 juli att genomföra omorganisation, genom att anlita entreprenad för vaktmästeriet istället för att ha egna anställda vaktmästare. Entreprenad Riksbyggen är anlitade från den 1 september 2021.

Inga förändringar gällande reparationer, underhåll eller några kostnader för medlemmarna.

Vaktmästarna når ni på telefonnummer 040-21 88 10 mellan kl.08.00-15.00

Vicevärden 0703-07 00 61

Gällande städningen ringer ni vicevärden el ordförande.

Andreas vaktmästare/vicevärd
Rickard vaktmästare
Mikael vaktmästare

Asbestanalys

Prover på fix + fog och kakel i standar badrum och kök har påvisats innehålla detekterbara mängder asbest i halter mer än 20 vikt-% och av typ antofyllit.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr. 11

Datum: 2021-02-22

Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus11 som i år enbart kommer att hållas genom poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Poströst hämtas 16/2 kl. 13.00-15.00 eller 18/2 kl. 17.00-19.00 Poströst lämnas 20/2 eller 21/2 kl. 10.00-12.00  Medta id-handling  : Expeditionen: Kollegiegatan 7a (källargavel)

Miljöhuset öppnar den 15 februari

Blåa tunnorna vid parkeringen 7b flyttas in i miljöhuset

Ordning och regler i miljöhuset

  1. Öppettider kl. 05.00-22.00
  2. Alla taggar gäller
  3. Kameraövervakning
  4. Wellpapp/kartong kärl kommer också finnas nu och måste vikas ihop, missköts detta så kommer Brf Malmöhus 11 kolla tagg inloggning och övervakningsbilder, samt debitera lägenhetsinnehavaren med 1000 kr.

Nya container tider 2020-2021

Föreningen har ändrat tider för containern.

Containern kommer kl. 07.00 och hämtas senast kl.15.30 samma dag.

(Alltså ingen container på kvällen och natten)

Följande datum gäller:

30 sep – 1 okt 2020

28 dec – 29 dec 2020

30 mars – 31 mars 2021

29 juni – 30 juni 2021

29 sep – 30 sep 2021

28 dec – 29 dec 2021

Semesterstängt

Expeditionen håller stängt mellan mellan den 20 juli till 17 augusti.

Det går bra att kontakta vaktmästarna 040-21 88 10 vardagar mellan kl. 08.00-15.00.

Efter kl. 16.00 och helger ringer ni till Jouren 0771-860 860

Månadsavgift

Styrelsen och föreningens ekonomiska förvaltare har kommit fram till att en höjning av avgiften om 2 % per år är nödvändig för att säkerställa en sund och långsiktigt hållbar ekonomi.

Vad ingår i månadsavgiften? Den är föreningens ”hyra”, som ska täcka de gemensamma kostnaderna. T ex fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning, kabel-TV, administration och inte minst föreningens räntekostnader. Det är en ren självkostnadskalkyl. Det finns inget vinstintresse.Vi boende är ju själva ägare.

Parkeringar

Endast medlemmar boende i föreningen har rätt att hyra parkeringsplats.

Debitering av avgift för hyra av parkeringsplats sker månadsvis, tillsammans med månadsavgift och övriga avgifter. Kostnad är 100 kronor per månad. Betalningsavierna skickas ut för 3 månader åt gången.

Kön till samtliga parkeringsplatser sköts av vice värden på expeditionen.

Kötiderna varierar beroende på hur många som flyttar ut eller in i föreningen.

Regler för parkeringsplatser:

Bara fordon får förvaras inom det avsedda området.

Avställda fordon eller skrotbilar får inte förvaras på parkeringsplats.

Om inte fordonet är körbart på allmän väg inom tre månader kommer avtalet att sägas upp.

Du får inte hyra ut parkeringsplats i andra hand.

Medlem i föreningen kan i nuläget, p g a brist på platser, enbart förfoga över totalt en parkering per hushåll.

Om du inte använder platsen under en längre tid måste du säga upp den. Detta eftersom andra står i kö och vi har brist på parkeringsplatser.

För nyinflyttade


Välkommen till Brf Malmöhus nr 11!

Det ska finnas 3 st taggar tillhörande lägenheten (blå, röd och gul), 2 st postboxnycklar och en boendepärm.

Föreningen har gemensam el och tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Bredbands- och TV-uttag finns i hallen/vardagsrummet (gå in på vår hemsida malmohus11.se och vidare till länken bredband. 3 hål i väggen går till ComHem, som även är vårt TV-utbud. För att se digitalt måste ni ringa ComHem och beställa en digitalbox eller c-modul 0775-171720)

Det finns vattenavstängning i badrummet.

Smörj fönster en gång om året.

Stor container kommer en gång i månaden, var fjärde onsdag och torsdag, och finns utanför Kollegiegatan 1F (datum finns på anslagstavlan nere i entrén).

FÖRBJUDET att kasta elartiklar, färg, vitvaror och batterier i containern!

Föreningen har en liten miljöstation vid parkeringen 7B (tidningar, plast, plåt, glas och små battterier).

5 st tvättpass i månaden. Missköter man reglerna så kan man bli avstängd. Endast den gula taggen går till bokningssystemet.

Glömmer ni tiden eller låst in taggen i tvättstugan på dagtid kontakta vaktmästarna. Kvälls/helg-tid får ni invänta tills nästa pass kan öppna dörren.

Tar ni kontakt med Jouren, för att de ska komma och öppna, så kostar det 800 kronor som ni själv betalar!

Reparationsarbete är tillåtet måndag-fredag kl 08.00-20.00, lördag-söndag kl 10.00-18.00. Storhelg som julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen, långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk och midsommardagen är det INTE TILLÅTET. Var vänliga och respektera detta! Vid renovering av badrum tar ni kontakt med vicevärden gällande golvbrunnsbyten. Allt byggdamm och bråte städar ni undan efter er dagligen i trappan/orna, hissen och trappuppgången.

Musik och störande ljud ska minskas eller sluta efter kl 22.00.

Vid felanmälan ringer man till vaktmästarna måndag-fredag kl 08.00-15.00 på telefon 040-21 88 10. Vid akuta ärenden efter kl 16.00 samt lördagar, söndagar och helger är det Riksbyggens Jour på telefon 0771 860 860.

Endast rullgardiner på balkongen. Färg i vitt eller beige. Inga gardiner.

Färg på balkongen i ljus aprikos, beige eller vitt.

Matavfallspåsar finns att hämta hos vaktmästarna.

Expeditionstider varje tisdag kl. 13.00-15.00 torsdag kl.14.00-16.00

Nya ersättningstaggar görs under expeditionstid. Akuta taggar görs vid kontakt med ordföranden.

P-platser/cykelgarage uthyrs på expeditionen (kösystem).

Publicerat i Okategoriserade