Asbestanalys

Prover på fix + fog och kakel i standar badrum och kök har påvisats innehålla detekterbara mängder asbest i halter mer än 20 vikt-% och av typ antofyllit.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr. 11

Datum: 2021-02-22

Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus11 som i år enbart kommer att hållas genom poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Poströst hämtas 16/2 kl. 13.00-15.00 eller 18/2 kl. 17.00-19.00 Poströst lämnas 20/2 eller 21/2 kl. 10.00-12.00  Medta id-handling  : Expeditionen: Kollegiegatan 7a (källargavel)

Miljöhuset öppnar den 15 februari

Blåa tunnorna vid parkeringen 7b flyttas in i miljöhuset

Ordning och regler i miljöhuset

  1. Öppettider kl. 05.00-22.00
  2. Alla taggar gäller
  3. Kameraövervakning
  4. Wellpapp/kartong kärl kommer också finnas nu och måste vikas ihop, missköts detta så kommer Brf Malmöhus 11 kolla tagg inloggning och övervakningsbilder, samt debitera lägenhetsinnehavaren med 1000 kr.