Info till Mäklare

Allmänt om föreningen

OBS! Från och med den 8 april har föreningen infört obligatorisk tillsyn av alla lägenheter som säljs. Ansvaret ligger både hos säljaren och mäklaren att boka in en tid för ett utförande innan styrelsen behandlar/godkänner en överlåtelse.                                                          Bokningen görs på Riksbo Förvaltning AB 0734-34 34 01.

Riksbyggen Brf Malmöhus nr 11 bildades 1962 och består av 416 lägenheter r som är belägna på Kollegiegatan och Eriksfältsgatan. Föreningens tomt är upplåten med tomträtt. Tomträttsavtalet förnyades 2016-01-01 och gäller t o m 2025-12-31. Därefter sker ny omförhandling av tomträttsavgälden. Riksbyggen sköter föreningens ekonomiska förvaltning.

I avgiften ingår kallvatten och bostadsrättstillägg. Obligatoriska tillägg tillkommer för TV och bredband om ca 150 kr/månad och värme samt varmvatten om ca 650 kr/månad.

Föreningen har som plan att årligen höja avgiften ca. 2% varje år per januari månad.
Riksbyggen sköter den ekonomiska förvaltningen

Gemensam el:
Föreningen har tecknat ett gemensamt elavtal. Medlemmarna debiteras efter individuell förbrukning med tre månaders eftersläpning. Elnätsavgiften ingår i månadsavgiften.

Medlemskap:                                                                                                                  Föreningen accepterar juridiska personer som medlemmar.
Föreningen accepterar delat ägande mellan barn och förälder (även om det endast är barnet som ska bo i lägenheten). Minsta möjliga ägarandel är 10%.
Föreningen godkänner inte medlemskap om syftet med köpet är att hyra ut lägenheten i andrahand. Uthyrning i andrahand godkänns endast om det finns giltiga skäl till det (så som t ex prövning av samboskap eller arbete/studie på annan ort).

Parkering:

Föreningen har 255 parkeringsplatser som kan hyras till en kostnad om  150 kr/mån. Separat kösystem tillämpas. Kontakta vicevärden Andreas om du önskar ställa dig i kö. Föreningen har även sex gästparkeringar för 3 kr/h och tolv MC parkeringar för 150 kr/mån. Separat kösystem tillämpas även där. Cykel garage kan hyras mot en engångskostnad om 250 kr för tagg sedan 30 kr/mån

1995: Inglasning och utbyggnad av balkonger samt byte till treglasfönster
2010: Byte av varm- och kallvattenstammar
2011: Införande av gemensam el
2012: Målning av källare
2012: Relining av avloppsstammar
2012: Takrenovering (höghusen)
2014: Renovering av innergården
2015: Installation av nya tvättmaskiner
2015: Värmesystemet har uppdaterats med ny teknik                                                            2016: Installation av nytt tagg- och tvätt bokningssystem
2016: Värmesystem: nya undercentraler
2018: Digital-TV infördes i föreningen
2019: Byte av hissar
2019: Installation av nya värmepumpar i höghusen                                                                  2020: Kamerabevakning i alla källargångar                                                                              2021: Miljöhus                                                                                                                            2022: Installation av nya värmepumpar i låghusen                                                              2022: Byte av all el i föreningen – Pågående och fram till 2024                                                  2022: Bommar till/från parkeringsplatserna                                                                                2022: Installation för 4 st. laddning stolpar – Pågående                                                              2022: Kamerabevakning i alla trappuppgångar

Relingen renovering av källargångarna:                                                                    Kollegiegatan 1 färdigställdes sommaren 2019, Kollegiegatan 5 sommaren 2020, Eriksfältsgatan 85 sommaren 2021 och Kollegiegatan 9 sommaren 2022. De boende kommer inte att påverkas av renoveringen. Renoveringen beräknas preliminärt vara färdigställd under 2025.

Tvättstuga finns i källaren.                                                                                          Fritidslokal finns att tillgå                                                                                                            Övernattningslokal finns att tillgå

TV/bredband

TV: Föreningen är ansluten till digital-TV via ComHem. För detta tillkommer som en obligatorisk kostnad om 70 kr/mån. Medlemmarna får själva beställa en box eller ett c-modul
Internet: Föreningen är kollektivt ansluten till fiber LAN via InfraCom som en obligatorisk kostnad om 80 kr/mån.