Tips & Råd

Viktig information till medlemmar

Asbestanalys

Prover på fix + fog och kakel i standar badrum och kök har påvisats innehålla detekterbara mängder asbest i halter mer än 20 vikt-% och av typ antofyllit.

 

Grovsopor

 

Containern datum 2022 

15-16 juni

21-22 sep

28-29 dec

                       Containern kommer kl. 07.00 och hämtas senast kl.15.30 samma dag.                                    (Alltså ingen container under kvällen och natten)

På grund av att många medlemmar inte följer vad som räknas som grovsopor,                    så har föreningen ändrat containerns intervaller och satt in en vakt.

 

Har ni grovsopor som behöver kastas när containern inte är uppställd så få ni själva forsla bort dessa. Det får under inga omständigheter ställas något utanför vaktmästeriet eller i källare.

OBS!!

Till grovsopor räknas lösören i hemmet som till exempel mindre möbler, leksaker, trälådor, porslin samt mindre reparationer i lägenheten.

————————————————————————————————————————–

Större renoveringar, ombyggnader, rivning, tv-apparater, målarfärg, vitvaror och kemiskt avfall lämnas till närmsta återvinningsstation  Sysav, Bunkeflo.

Se länk för karta och öppettider.
Länk: http://www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/Bunkeflo/