Kamerabevakning

Från och med den 1 november 2020 kommer kamerabevakning nere i källarna och i miljöhuset igång. Sedan från den 1 juni 2022 även i trappuppgångar. Brf Malmöhus nr 11 följer datainspektionens riktlinjer, sker det någon incident är det endast ordförande samt vicevärden som har tillgång till materialet. GDPR´s lagar och regler efterföljs.

Kamerasystemet består av 4 kameror i källargångar och 1 kamera i trappuppgångar i respektive huskropp (totalt 7 huskroppar) plus miljöhuset, vilket tillsammans ger 56 st kameror. Dessa sammankopplas via befintligt fibernät till inspelningsenheten som i sin tur är sammankopplad till styrelserummets dator för bildsökning.

Bedömningsmall för Brf Malmöhus nr 11

 1. Vad är Brf Malmöhus nr 11´s syfte med kamerabevakning? Minska inbrott, skadegörelse och sabotage.
 2. Vilka alternativa åtgärder till kamerabevakning har Brf Malmöhus nr 11 genomfört? Bevakningsbolag, informationsblad och att vaktmästarna går morgonrunda i källarna.
 3. Vilka ytor kommer Brf Malmöhus nr 11 att kamerabevaka? Vistas man under längre tid på ytorna? Ligger ytorna i direkt anslutning till någons bostad? Placeringen av kameror så att Brf Malmöhus nr 11 bara filmar det som är absolut nödvändigt? Trappuppgångar, miljöhuset och källargångarna. Nej. Nej. Ja.
 4. På vilka veckodagar och vid vilka tider på dygnet kommer Brf Malmöhus nr 11 att bevaka? 24/7 (Alla dagar 24 h)
 5. Vilken utrustning ska Brf Malmöhus nr 11 bevaka med? Kamerasystem.
 6. Vilka incidenter har inträffat på respektive yta? Hur mycket pengar har incidenterna kostat Brf Malmöhus nr 11? Inbrott i källarförråden, förstörelse, urinering, rökning och olovliga matrialer ställts ner. Över 100.000 kr/år
 7. Hur länge kommer Brf Malmöhus nr 11 att spara det inspelade materialet? 3 dagar.
 8. Vilka personer kommer att få tillgång till det inspelade materialet? När får de tillgång till det? Endast ordförande och vicevärden. Vid incident.
 9. Hur kommer Brf Malmöhus nr 11 att skydda inspelade materialet? Raderas efter 3 dagar. Inloggning med password.
 10. Innan Brf Malmöhus nr 11 påbörjar bevakningen bör Brf informera de boende om att ni överväger att påbörja kameraövervakningen. Har någon av de boende haft synpunkter på att Brf ska påbörja kamerabevakning? Informationsblad, Informationsskyltar ska sättas upp. Nej, mest positiva reaktioner från medlemmarna.
 11. Hur kommer Brf Malmöhus nr 11 att informera dem som bevakas? Vid incident kontaktas vederbörande.
 12. Har ni rutiner för att hantera de bevakades rättigheter enligt GDPR? Ja

Kamerabevakning Skåne – NOCAB Säkerhet AB kameraövervakning Malmö