Container tider 2023

27–28 mars

28–29 juni

27–28 september

27–28 december

Containern kommer kl. 07.00 och hämtas senast kl.15.30 samma dag. 

Alltså ingen container under kvällen och natten.