Container tider 2024

27–28 mars

26-27 juni

25-26 oktober

18-19 december

Containern kommer kl. 07.00 och hämtas senast kl.15.30 samma dag. 

Alltså ingen container under kvällen och natten.