Bra att veta för nyinflyttade

Välkommen till Brf Malmöhus nr 11!

Det ska finnas 3 st. taggar tillhörande lägenheten (blå, röd och gul), 2 st postboxnycklar.

Föreningen har gemensam el och tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Bredbands- och TV-uttag finns i hallen/vardagsrummet. 3 hål i väggen går till Tele 2, som även är vårt TV-utbud. För att se digitalt måste ni ringa ComHem och beställa en digitalbox eller c-modul 0775-171720) Kollektiv internet från och med den 1 april 2022.

Det finns vattenavstängning i badrummet.

Smörj fönster en gång om året.

Stor container kommer en gång i kvartalet, och finns utanför Kollegiegatan 1F (datum finns på anslagstavlan nere i entrén).

FÖRBJUDET att kasta el artiklar, färg, vitvaror och batterier i containern!

Föreningen har ett Miljöhus vid Kollegiegatan 1f  (tidningar, kartong/wellpapp, plast, plåt, glas och små batterier).

5 st. tvättpass i månaden. Missköter man reglerna, debiteras man med 500 kr. Endast den gula taggen går till bokningssystemet.

Glömmer ni tiden eller låst in taggen i tvättstugan på dagtid kontakta vaktmästarna. Kvälls/helg-tid får ni invänta tills nästa pass kan öppna dörren.

Tar ni kontakt med Jouren, för att de ska komma och öppna, så kostar det 1250 kronor som ni själv betalar!

Reparationsarbete är tillåtet måndag-fredag kl. 08.00-20.00, lördag-söndag kl. 10.00-18.00. Storhelg som julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen, långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk, midsommarafton och midsommardagen är det INTE TILLÅTET. Var vänliga och respektera detta! Vid renovering av badrum tar ni kontakt med vicevärden gällande golvbrunnsbyten. Allt byggdamm och bråte städar ni undan efter er dagligen i trappan/orna, hissen och trappuppgången.

Musik och störande ljud ska minskas eller sluta efter kl. 22.00.

Vid felanmälan ringer man till vaktmästarna måndag-fredag kl. 08.00-15.00 på telefon 040-21 88 10. Vid akuta ärenden efter kl. 16.00 samt lördagar, söndagar och helger är det Riksbyggens Jour på telefon 0771 860 860.

Endast rullgardiner på balkongen. Färg i vitt eller beige. Inga gardiner.

Färg på balkongen i ljus aprikos, beige eller vitt.

Matavfallspåsar finns i miljöhuset.

Expeditionstider varje tisdag kl. 13.00-15.00 torsdag kl.14.00-16.00

Nya ersättningstaggar görs under expeditionstid. Akuta taggar görs vid kontakt med ordföranden.

P-platser/cykel garage uthyrs på expeditionen (kösystem).

Bo med bostadsrätt:

Allmänt om bostadsrättsförening
Som innehavare av en andel i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. En ekonomisk förening är en så kallad juridisk person dvs. den kan i eget namn teckna olika avtal. Den som skriver under avtalet är styrelsen, som har rätt att företräda föreningen.

Ägande
Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du är delägare i föreningen och har rätt att som medlem nyttja lägenheten.

Du får göra vissa förändringar i lägenheten inom ramen för stadgarna. Du har endast nyttjanderätt till lägenheten så länge du fullgör dina skyldigheter mot föreningen. Om du bryter mot stadgarna kan du alltså förlora nyttjanderätten och ditt medlemskap. Du har också rätt att fritt sälja din andel till det pris, som du kan få ut på marknaden. Styrelsen kontrollerar köparen och godkänner medlemskap i föreningen.

Årsmöte
Föreningen håller varje år ett årsmöte. Detta är det tillfälle då medlemmarna samlas för att gå igenom verksamheten. Årsmötet ska godkänna styrelsens förvaltning. Det är nu som de enskilda medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att komma med egna förslag. På årsmötet skrivs protokoll som medlemmarna har rätt att ta del av. Vid årsmötet väljer medlemmarna också styrelse.

Styrelse
Styrelsen väljs på årsmötet och sköter den löpande förvaltningen av fastigheten. Den består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter från föreningen, samt en ledamot och en suppleant utsedd av Riksbyggen. Styrelsen har möte cirka en gång per månad då frågor kring den löpande förvaltningen diskuteras och beslut fattas.

Uthyrning i andra hand.                                                                                        Styrelsen föreslog och stämman år 2019 röstade igenom en ny policy angående andrahandsuthyrnings regler i vår förening.
En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand, då endast om styrelsen ger sitt samtycke.

En ansökan måste lämnas in till styrelsen och en prövning sker för varje ansökan. Förbered dig på att motivera skälen till uthyrning.

Anledningar till godkännande av andrahandsuthyrning kan vara:
– Tillfälligt arbete/studier på annan ort: max 5 år med intyg 
– Provsammanboende: 1 år                                                                                                – Utlandsvistelse: 2 år.                                                                                                        – Ålder eller sjukdom där man behöver vistas på sjukhus eller sjukhem: tillsvidare.          – Uthyrning till sina barn eller släkting: tillsvidare.                                                                  (25 februari 2019)

Ansökan lämnas på expeditionen.

Uthyrning av bostadsrätt i andrahand (pdf)
Försäkring  för Bostadsrättstillägg (pdf)