Fritid/festlokalen

Eriksfältsgatan 85 d ( källargavel)

 

Hyran är:
Mån-Tis-Ons-Tors: 250 kr/per dag
Fred-Lör: 400 kr/per dag
Sön: 300 kr

Deposition 500 kr. (kontant)

Lämnas tillbaks efter översyn med vicevärden.
Avbokning ska ske minst en vecka innan, sker det inte debiteras man ändå

Lokalen får nyttjas:

Mån-tors. kl. 10.00–22.00.    Fre.-Lör. kl.10.00–24.00     Sön kl.10-22.00


Kl. 24.00 ska lokalen vara släckt, stängd och låst,

Detta beroende på att boende i närliggande lägenheter inte ska störas. Det är den person som hyrt lokalen att se till att de personer som vistas i lokalen inte stör omgivningen. Det är förbjudet att lämna minderåriga ensamma i lokalen utan målsmans tillsyn. Bostadsinnehavaren bär det fulla ansvaret. Respektera dina grannar.

Brf Malmöhus 11