Fritid/festlokalen

Eriksfältsgatan 85 d ( källargavel)

Hyran är:
Mån-Tis-Ons-Tors: 350 kr/per dag
Fred-Lör.: 500 kr/per dag
Sön: 400 kr

Deposition 500 kr. (kontant)

Lokalen är avsedd för ENDAST de boende i föreningen och får bara vara privata tillställningar, ej kommersiellt nyttjande. Lokalen får under inga omständigheter lånas ut till utomstående så som släktningar och vänner. Miniåldern för att hyra är 20 år.

Max 30 personer får vistas i lokalen.

Lämnas tillbaks efter översyn med vicevärden.

Avbokning ska ske minst en vecka innan, sker det inte debiteras man ändå

Lokalen får nyttjas:

Mån-tors. kl. 12.00–22.00.    Fre.-Lör. kl.12.00–24.00     Sön kl.12.00-22.00

Kl. 24.00 ska lokalen vara släckt, stängd och låst,

Detta beroende på att boende i närliggande lägenheter inte ska störas. Det är den person som hyrt lokalen att se till att de personer som vistas i lokalen inte stör omgivningen. Det är förbjudet att lämna minderåriga ensamma i lokalen utan målsmans tillsyn. Bostadsinnehavaren bär det fulla ansvaret. Respektera dina grannar.

Brf Malmöhus 11