Parkering

Parkerings regler Brf Malmöhus 11

Brf Malmöhus nr 11 har 255 parkeringsplatser och 12 MC-boxar.

Följande allmänna parkeringsregler gäller.

1. Det är styrelsen som anger regler, tilldelar respektive återtar rätten till hyra av parkeringsplats och MC-boxar. Rätten till platserna är inte en del av bostadsrätten.

2. Det är medlemmens skyldighet att följa dessa regler och uppdatera sig om eventuella förändringar.

3. All administration av parkeringsplatserna görs av föreningens vice värd på expeditionens öppettider.

Eftersom platserna är begränsade finns en kölista för p-parkering och en kölista för Mc-boxar. Det går att stå i bägge kölistorna samtidigt.

4. Högst en parkeringsplats kan hyras per lägenhet.

5. Vid överlåtelse av lägenhet återgår platsen automatiskt till föreningen.

6. En parkeringsplats är avsedd för personbilklass 1 eller motorcykel (i boxen) som ägs av eller som disponeras som tjänstebil av medlemmar och boende i föreningen. Andra slag av fordon eller enbart förvaring av tillhörigheter tillåts inte. Fordonet måste rymmas inom en P-ruta.

7. För rätt till parkeringsplats ska fordonet: Funktionsduglig Skattat Besiktigat Ej avställt

8. Om en parkeringsplats inte utnyttjas, sägs platsen upp och en ny medlem tilldelas denna, eftersom många står i kö och vi har brist på parkeringsplatser.

9. Det är INTE tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand till annan boende. Missbruk av reglerna kan leda till omgående uppsägande av hyresavtal. Dock får medlems släkt och vänner nyttja platsen för tillfälligt besök.

10. Parkeringsplatsen gäller inte vid andrahandsuthyrning av lägenhet. Medlem i Brf Malmöhus nr 11 som hyr ut sin lägenhet i andrahand förlorar nyttjanderätten till hyrd parkeringsplats.

11. Inget mekande eller reparation på p-platsen är tillåtet. Byte av däck är däremot tillåtet.

Brf Malmöhus nr 11