Styrelsen

Styrelsen:
Ordförande: Marina Kolak
Vice ordförande: Lisbeth Norén                                                                                  Sekreterare:  Karin Palmqvist                                                                                      Ledamot: Marinko Juric och Jacek Szustak

   

Suppleanter:                                                                                                                        Vice sekr: Vesna Mehic,  Lena Dahlin och Martin Christiansson                                                                                                          

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Martin-1.jpg

Riksbyggens representanter:

Patrik Hänsel och Ulf Andersson

Patrik - Riksbyggen

Revisorer:
Yvonne Ekström och Pia Horntved.

Valberedningen                                                                                                                Yvonne Ekström och  Lars-Ingvar Durén