Asbestanalys

Prover på fix + fog och kakel i standar badrum och kök har påvisats innehålla detekterbara mängder asbest i halter mer än 20 vikt-% och av typ antofyllit.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr. 11

Datum: 2021-02-22

Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus11 som i år enbart kommer att hållas genom poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Poströst hämtas 16/2 kl. 13.00-15.00 eller 18/2 kl. 17.00-19.00 Poströst lämnas 20/2 eller 21/2 kl. 10.00-12.00  Medta id-handling  : Expeditionen: Kollegiegatan 7a (källargavel)

Nya container tider 2020-2021

Föreningen har ändrat tider för containern.

Containern kommer kl. 07.00 och hämtas senast kl.15.30 samma dag.

(Alltså ingen container på kvällen och natten)

Följande datum gäller:

30 sep – 1 okt 2020

28 dec – 29 dec 2020

30 mars – 31 mars 2021

29 juni – 30 juni 2021

29 sep – 30 sep 2021

28 dec – 29 dec 2021

Semesterstängt

Expeditionen håller stängt mellan mellan den 20 juli till 17 augusti.

Det går bra att kontakta vaktmästarna 040-21 88 10 vardagar mellan kl. 08.00-15.00.

Efter kl. 16.00 och helger ringer ni till Jouren 0771-860 860

Tv bas från Com Hem

För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du själv göra en beställning av en digitalbox eller en c-modul. 

Surfa in på comhem.se/gruppavtal och följ instruktionerna eller ring Kundtjänst för gruppavtal på telefon.

0775-17 17 20

ange Malmöhus 11