Nu finns vi även på Fb

”Riksbyggen Malmöhus nr 11”

Gruppen är privat och man ansöker inträde med sitt lghnr. Bara medlemmar kan se vilka som är med i gruppen och vad de publicerar. Både medlemmarna och styrelsen kan skriva/informera på sidan.

Höstnytt 2021

Utemiljön: Buskar har tagits bort längs husväggarna på grund av förebyggande arbete mot fuktskador och för att minska på trycket i dräneringen. Till våren 2022 kommer plattor att sättas längs husväggarna. Vi kommer även att plantera nya buskar och marktäckande blommor.

En lekställning är borttagen på östra gården på grund av att den var trasig. Detta för att undvika potentiella skador och olyckor, vi kommer att beställa in nya ställningar för att ersätta de gamla.

Relining av källargångarna i 85:an: Har varit under all kritik! Både Brf Malmöhus och Tubus gick ut med information att inte spola i köken. Det har dock ändå skett samt att flertal har använt sina diskmaskiner vilket har lett till översvämning. Dessvärre har Tubus fått sanera och konsekvensen har blivit en merkostnad på ca 100.00 kronor.

Vi kommer därför att överväga att stänga av allt vatten och använda utomhustoalett nästa år när 83:an ska relinas och detta kommer löpa över en period på 3 veckor ute på gården.

Avfallspåsar för mat har flyttat från vaktmästeriet och finns nu att hämta i miljöhuset.

P-dekaler: Vi vill påminna alla som har p-plats att sätta dekalen på synlig plats för att inte riskera p-bot.

Det är mycket cyklande och körande med elsparkscooter/cykel och minimotor på gårdarna.  Det är förbjudet med motorfordon inne på gårdarna. Det finns barn och äldre som kan bli påkörda. Var aktsamma.

Sveriges riksdag beslutade att det från 1 januari 2022 kan utfärdas böter om 800 kronor till den som slänger en fimp, snus, tuggummi eller annat mindre skräp på marken. Mycket tänkbart till dem som slänger ut cigaretter och skräp från balkongen.

Det nalkar sig snart inför årsstämma. Brf Malmöhus 11 tänker i fortsättningen att efter bokslut som är i vår föreningen 31 augusti lägga årsstämman samma år och i december månad. Det blir poströstning även i december.  Tänk på att rösta, till kollektiv bredband på 1000/1000 Mbit för 80 kr/mån.

Ändrade telefontider från 4 oktober. Vicevärden Andreas nya telefontider blir från 12.30-15.30.vardagar och ordförande Marinas nya telefontider blir endast måndagar och onsdagar mellan kl.10.00-12.00. Vaktmästarna når ni vardagar som vanligt mellan kl.08.00-15.00. Vänligen respektera detta dessa angivna tider.

                                                                                                       2021-10-01

Vaktmästarna

Styrelsen i Brf Malmöhus nr 11, tog beslutet den 5 juli att genomföra omorganisation, genom att anlita entreprenad för vaktmästeriet istället för att ha egna anställda vaktmästare. Entreprenad Riksbyggen är anlitade från den 1 september 2021.

Inga förändringar gällande reparationer, underhåll eller några kostnader för medlemmarna.

Vaktmästarna når ni på telefonnummer 040-21 88 10 mellan kl.08.00-15.00

Vicevärden 0703-07 00 61

Gällande städningen ringer ni vicevärden el ordförande.

Andreas vaktmästare/vicevärd
Rickard vaktmästare
Mikael vaktmästare

Asbestanalys

Prover på fix + fog och kakel i standar badrum och kök har påvisats innehålla detekterbara mängder asbest i halter mer än 20 vikt-% och av typ antofyllit.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr. 11

Datum: 2021-02-22

Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus11 som i år enbart kommer att hållas genom poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Poströst hämtas 16/2 kl. 13.00-15.00 eller 18/2 kl. 17.00-19.00 Poströst lämnas 20/2 eller 21/2 kl. 10.00-12.00  Medta id-handling  : Expeditionen: Kollegiegatan 7a (källargavel)

Miljöhuset öppnar den 15 februari

Blåa tunnorna vid parkeringen 7b flyttas in i miljöhuset

Ordning och regler i miljöhuset

  1. Öppettider kl. 05.00-22.00
  2. Alla taggar gäller
  3. Kameraövervakning
  4. Wellpapp/kartong kärl kommer också finnas nu och måste vikas ihop, missköts detta så kommer Brf Malmöhus 11 kolla tagg inloggning och övervakningsbilder, samt debitera lägenhetsinnehavaren med 1000 kr.