Kära medlemmar i Malmöhus nr 11

Ni måste följa och respektera  Brandregler/lagar och absolute inte ställa ner bråten (avfall eller skräp) i våra källare. Containern kommer ju varje månad eller  så får ni själv köra till tippen!

IMG_7240