Registrering och asfaltering

Nu är det dags att registrera sig för att få tillträde av bommar till våra parkeringar.

Under vecka 26 (27/6–1/7) påbörjas 1: a etappen av asfaltering av parkeringen vid Kollegiegatan 1.

Vecka 27 (4/7–8/7) 2: a etappen vad gäller parkeringen vid Kollegiegatan 5

Vecka 28 (11/7–15/7) 3:e etappen vad gäller parkeringen Kollegiegatan 3 och 7

OBS! Under tiden går det inte att parkera på sin p-plats utan ni måste flytta era bilar.

De bilar som inte är borta vid asfalteringen kommer bogseras bort som ägaren själv får bekosta.

Expeditionen kommer hålla öppet kvällstider v.26-27-28 mån-ons kl. 18.00-19.00

Ni tar med ert blåa registreringsbevis och ifylld talong med ert namn och mobilnummer

Telefonnummer gratis – fjärrkontroll 700 kr