Information vid strömavbrott.

När strömmen har gått, så går det inte att komma in med taggarna pga. att porttelefonerna inte har någon backup med taggsystemet. Ni som bor i låghusen kan gå in via gavelkällarna och i höghusen kommer portdörrarna att ställas upp.

Styrelsen.