Månadsavgift

Styrelsen och föreningens ekonomiska förvaltare har kommit fram till att en höjning av avgiften om 2 % per år är nödvändig för att säkerställa en sund och långsiktigt hållbar ekonomi.

Vad ingår i månadsavgiften? Den är föreningens ”hyra”, som ska täcka de gemensamma kostnaderna. T ex fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning, kabel-TV, administration och inte minst föreningens räntekostnader. Det är en ren självkostnadskalkyl. Det finns inget vinstintresse.Vi boende är ju själva ägare.

Parkeringar

Endast medlemmar boende i föreningen har rätt att hyra parkeringsplats.

Debitering av avgift för hyra av parkeringsplats sker månadsvis, tillsammans med månadsavgift och övriga avgifter. Kostnad är 100 kronor per månad. Betalningsavierna skickas ut för 3 månader åt gången.

Kön till samtliga parkeringsplatser sköts av vice värden på expeditionen.

Kötiderna varierar beroende på hur många som flyttar ut eller in i föreningen.

Regler för parkeringsplatser:

Bara fordon får förvaras inom det avsedda området.

Avställda fordon eller skrotbilar får inte förvaras på parkeringsplats.

Om inte fordonet är körbart på allmän väg inom tre månader kommer avtalet att sägas upp.

Du får inte hyra ut parkeringsplats i andra hand.

Medlem i föreningen kan i nuläget, p g a brist på platser, enbart förfoga över totalt en parkering per hushåll.

Om du inte använder platsen under en längre tid måste du säga upp den. Detta eftersom andra står i kö och vi har brist på parkeringsplatser.

Tv bas från Com Hem

För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du själv göra en beställning av en digitalbox eller en c-modul. 

Surfa in på comhem.se/gruppavtal och följ instruktionerna eller ring Kundtjänst för gruppavtal på telefon.

0775-17 17 20

ange Malmöhus 11