Info till Mäklare

Allmänt om föreningen

Riksbyggen Brf Malmöhus nr 11 bildades 1962 och består av 416 lägenheter r som är belägna på Kollegiegatan och Eriksfältsgatan. Föreningens tomt är upplåten med tomträtt. Tomträttsavtalet förnyades 2016-01-01 och gäller t o m 2025-12-31. Därefter sker ny omförhandling av tomträttsavgälden. Riksbyggen sköter föreningens ekonomiska förvaltning.

I avgiften ingår kallvatten och bostadsrättstillägg. Obligatoriska tillägg tillkommer för TV om ca 70 kr/månad och värme samt varmvatten om ca 650 kr/månad.

Föreningen har som plan att årligen höja avgiften ca. 2% varje år per januari månad.
Riksbyggen sköter den ekonomiska förvaltningen

Gemensam el:
Föreningen har tecknat ett gemensamt elavtal. Medlemmarna debiteras efter individuell förbrukning med tre månaders eftersläpning. Elnätsavgiften ingår i månadsavgiften.

Medlemskap:                                                                                                                  Föreningen accepterar juridiska personer som medlemmar.
Föreningen accepterar delat ägande mellan barn och förälder (även om det endast är barnet som ska bo i lägenheten). Minsta möjliga ägarandel är 10%.
Föreningen godkänner inte medlemskap om syftet med köpet är att hyra ut lägenheten i andrahand. Uthyrning i andrahand godkänns endast om det finns giltiga skäl till det (så som t ex prövning av samboskap eller arbete/studie på annan ort).

Parkering:

Föreningen har 255 parkeringsplatser som kan hyras till en kostnad om  100 kr/mån. Separat kösystem tillämpas. I dagsläget står ca 25 st medlemmar i kö till parkeringsplats. Kontakta vicevärden Andreas om du önskar ställa dig i kö. Föreningen har även fem gästparkeringar för 3 kr/h och tolv MC parkeringar för 125 kr/mån. Separat kösystem tillämpas även där. Cykelgarage kan nyttjas mot en deponeringskostnad om 250 kr

1995: Inglasning och utbyggnad av balkonger samt byte till treglasfönster
2010: Byte av varm- och kallvattenstammar
2011: Införande av gemensam el
2012: Målning av källare
2012: Relining av avloppsstammar
2012: Takrenovering (höghusen)
2014: Renovering av innergården
2015: Installation av nya tvättmaskiner
2015: Värmesystemet har uppdaterats med ny teknik                                                            2016: Installation av nytt tagg- och tvätt bokningssystem
2016: Värmesystem: nya undercentraler
2018: Digital-TV infördes i föreningen
2019: Byte av hissar
2019: Installation av nya värmepumpar i höghusen

Relingen renovering av källargångarna:                                                                    Kollegiegatan 1 färdigställdes sommaren 2019. Sommaren 2020 påbörjas reling på Kollegiegatan 5. De boende kommer inte att påverkas av renoveringen. Renoveringen beräknas preliminärt vara färdigställd under 2025.

Tvättstuga finns i källaren.                                                                                          Fritidslokal finns att tillgå

TV/bredband

TV: Föreningen är ansluten till digital-TV via ComHem. För detta tillkommer som en obligatorisk kostnad om 70 kr/mån. Medlemmarna får själva beställa en box eller ett c-modul
Internet: Föreningen är ansluten till fiber LAN via QMarket. Medlemmarna själv har möjlighet att välja hastighet och leverantör. (Föreningen försöker förhandla ett kollektivt avtal åt medlemmarna)

Till hösten planerar Brf Malmöhus bygga ett miljöhus till grovsopor, installera övervakningskameror i källarna och flytta MC-burar för att få tillgång till 9 st parkeringsplatser.