Styrelsen

Styrelsen:
Ordförande: Marina Kolak
Vice ordförande: Lisbeth Norén
Ledamot: Marinko Juric och Jacek Szustak

 

Suppleanter:  Sekreterare:  Karin Palmqvist                                                                                                    Vice sekr: Vesna Mehic                                                                                                              Lena Dahlin 

 

Riksbyggens representanter:

Patrik Hänsel och Ulf Andersson

Patrik - Riksbyggen

Revisorer:
Yvonne Ekström och Pia Horntved.

Valberedningen                                                                                                                Yvonne Ekström och  Bengt Sandkvist